Hagny Kristine Moursund

Født 17. mai 1945, Skånland
Død 9. januar 2017, Skånland

Galleri

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Eli Annie Moursund